Składka FKSP

      Możliwość komentowania Składka FKSP została wyłączona

Zgodnie z przesłaną informacją od Przewodniczącego Andrzeja Sękowskiego informuję, że składka na Fundację Kolegium Sędziów Piłkarskich na rok 2020 wynosi 60 zł. Wpłatę proszę dokonać na konto podane na stronie ksbochnia.pl do dnia 15.02.2020 – tytuł wpłaty „(imię i nazwisko)- składka na FKSP za 2020 r” . Osoby, które nie dokonają wpłaty zostaną skreślone z listy FKSP.

Składkę prosimy wpłacać na konto 63 1240 5208 1111 0010 7406 2798