Licencje sędziowskie

      Możliwość komentowania Licencje sędziowskie została wyłączona

Informujemy, że opłata za licencję sędziowską w sezonie w 2020/2021 nie uległa zmianie, stawki zgodne z tabelą poniżej.

Tabela jest zgodna i stanowi wyciąg z Uchwały Nr 19/Z/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.
Sędziowie szczebla centralnego, III Ligi, Futsal oraz kobiety Sędzie szczebla centralnego wpłacają na konto MZPN, natomiast Sędziowie i kobiety Sędzie  IV Ligi i niższych klas rozgrywkowych na konta swoich macierzystych Podokręgów Piłki Nożnej. Sędziowie rejonu Kraków wpłacają na konto MZPN.
Nieprzekraczalny termin złożenia wniosku licencyjnego oraz potwierdzenia wpłaty przez Sędziów to 17 sierpnia 2020 r. Kolegia Sędziowskie poszczególnych Podokręgów dostarczają do biura Kolegium Sędziów MZPN, pakiet zbiorczy dokumentów licencyjnych swoich Sędziów: 1. Zbiorcza Lista Sędziów składająca dokumenty licencyjne 2. Wnioski Sędziów o przyznanie licencji sędziowskiej 3. Potwierdzenia wpłaty

Sędziowie rejonu Kraków składają lub przesyłają (poczta, scan na maila: biuro.ksmzpn@gmail.com ) dokumenty do biura Kolegium Sędziów MZPN.
Ważne!
Sędziowie, którzy nie złożą w terminie wymaganych dokumentów licencyjnych będą traktowani jako nie wyrażający zgody na sędziowanie bowiem poprzez nie złożenie dokumentów nie wyrazili takiej woli, stąd będą nie uwzględniani w obsadzie zawodów.
W załączniku przesyłam druk wniosku o licencję sędziowską.
W przypadku pytań proszę o kontakt.

  1. Opłaty za przyznanie licencji sędziowskiej:
Sędziowie zawodowi
Asystenci zawodowi Top Amator Asystenci s.c. niezawodowi Ekstraliga, kobiet I liga, kobiet II lga, kobiet III liga IV liga Klasa okręgowa Klasa A Klasa B,C Ekstraklasa futsal I liga futsal Asystenci okręgowi pozostali Początkujący *
1000


600 600 300 150 100 80 250 160 120 90 75 250 150 40 1

* początkujący sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego , w jakiej klasie sędziują.

Opłaty za licencję sędziowie Ekstraklasy, I, II i III ligi męskiej, Ekstraligi, I i II ligi kobiecej, Ekstraklasy PLF, I ligi PLF i II ligi PLF wpłacają do MZPN Kraków, natomiast sędziowie IV ligi i niższych klas rozgrywkowych wpłacają do Podokręgu macierzystego Kolegium Sędziów. Sędziowie z Krakowa i pow. krakowskiego dokonują opłat w MZPN Kraków.