.: Na imieniny do: Małgorzaty, Marty i Nikifora .: Użytkowników online: 1
 
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Menu główne
Strona Główna
Galeria
 
Komisja Sędziowska
Zarząd
Sędziowie
Obsada
Regulaminy
Komunikaty
Statystyki
 
Mat. Szkoleniowe
Przepisy gry
Testy
Kontrowersje
 
Inne
Download
Katalog stron
Kontakt
 
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
 
 
  Okólnik nr 1362 - 2013-08-09 18:18:06
W rozwini?ciu newsa przedstawiamy najnowsze zmiany w przepisach gry w pi?k? no?n?.

Okólnik nr 1362

Zurych, czerwiec 2013

 

Poprawki do Przepisów gry w pi?k? no?n? – 2013/2014

Szanowni Pa?stwo,

127. doroczne spotkanie IFAB odby?o si? w Edynburgu (Szkocja) 2 marca 2013. Poprawki do Przepisów gry w pi?k? no?n? przyj?te na tym spotkaniu oraz inne instrukcje i wytyczne wydane zamieszczono poni?ej.

 

PRZEPISY GRY W PI?K? NO?N? ORAZ DECYZJE IFAB

1. Artyku? 11 – Interpretacja spalonego

Debata dotycz?ca „przeszkadzanie przeciwnikowi/osi?ganie korzy?ci z przebywania na tej pozycji” (wnioskodawca FIFA).

 

Nowy tekst (str. 96 obecnego wydania polskiego):

„W kontek?cie Artyku?u 11 – „Spalony”, zastosowanie maj? nast?puj?ce definicje:

(…)

· „branie udzia?u w grze” oznacza zagranie lub dotkni?cie pi?ki podanej lub dotkni?tej przez wspó?partnera

· „przeszkadzanie przeciwnikowi” oznacza uniemo?liwienie przeciwnikowi zagrania lub mo?liwo?ci zagrania pi?ki przez wyra?ne zas?oni?cie mu pola widzenia lub przez atakowanie przeciwnika w walce o pi?k?

· „osi?ganie korzy?ci z przebywania na tej pozycji” oznacza zagranie pi?ki przez zawodnika przebywaj?cego na pozycji spalonej:

 I. po zmianie toru lotu lub odbiciu si? jej od s?upka, poprzeczki lub przeciwnika

 II.  po zmianie toru lotu, odbiciu si? lub zagraniu jej po rozmy?lnej paradzie obronnej przeciwnika

Zawodnik nie osi?ga korzy?ci, je?li przebywaj?c na pozycji spalonej otrzyma pi?k? od przeciwnika, który w sposób rozmy?lny zagrywa pi?k? (poza rozmy?ln? parad? obronn?).

 

Wyja?nienie

Poprzedni tekst powodowa? wiele dyskusji, gdy? pozostawia? zbyt wiele miejsca na interpretacje oraz nie by? wystarczaj?co precyzyjny. Nowy tekst bardziej przystaje do obecnych sytuacji boiskowych oraz wyeliminuje niejasno?ci znaczenia odbicia, zmiany toru lotu oraz rozmy?lnej parady obronnej.

Za??czamy 3 kopie p?yt z klipami dla lepszego zrozumienia poprawki w artykule „Spalony”.

 

Pozosta?e decyzje IFAB

1. Goal-line Technology (GLT)

(wnioskodawca FIFA)

Postanowiono, ?e organizator rozgrywek decyduje o zastosowaniu systemu GLT. Jednomy?lnie uzgodniono, ?e je?li system GLT zosta? zainstalowany na stadionie, to powinien by? wykorzystany, poniewa? nie daje przewagi ?adnej z dru?yn.

 

2. Dodatkowi s?dziowie asystenci

(wnioskodawca FIFA)

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu w pa?dzierniku 2012 r. nowy tekst dotycz?cy dodatkowych s?dziów asystentów (patrz Okólnik nr 1322 z 25.10.2012) zostanie wprowadzony do „Przepisów gry w pi?k? no?n? 2013/14”.

 

Uprawomocnienie

Decyzje IFAB dotycz?ce zmian „Przepisów gry w pi?k? no?n?” s? wi???ce dla konfederacji oraz zwi?zków krajowych od 1.07.2013, ale konfederacje lub zwi?zki krajowe, których obecne rozgrywki nie zako?czy?y si? przed 1.07, mog? od?o?y? wprowadzenie zmian do przepisów w rozgrywkach, a? do rozpocz?cia kolejnego sezonu.

 

Z powa?aniem,

Markus Kattner – zast?pca Sekretarza Generalnego

dodał: mariusz
|  
 
 
Adres Podokręgu
ul. Sądecka 9
32-700 Bochnia
tel. 507 925 212
 
Nr konta
63 1240 5208 1111
0010 7406 2798
MZPN PPN w Bochni
 
Facebook
 
Kalendarz
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1
 
ˆ 2012 Podokręg Bochnia Wszelkie prawa zastrzeżone.