.: Na imieniny do: Małgorzaty, Marty i Nikifora .: Użytkowników online: 1
 
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Menu główne
Strona Główna
Galeria
 
Komisja Sędziowska
Zarząd
Sędziowie
Obsada
Regulaminy
Komunikaty
Statystyki
 
Mat. Szkoleniowe
Przepisy gry
Testy
Kontrowersje
 
Inne
Download
Katalog stron
Kontakt
 
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
 
 
  BOCHNIA RZ?DZI W MA?OPOLSCE! - 2013-02-20 20:40:21
W XIX Mi?dzynarodowym Turnieju Dru?yn S?dziowskich w Gorlicach nasi arbitrzy udokumentowali swoj? dominacj? tej zimy w zmaganiach halowej odmiany pi?ki no?nej wygrywaj?c najbardziej presti?owy turniej.


W bardzo emocjonuj?cym finale pokonali dru?yn? z Brzeska 3:1. Trzeba podkre?li?, i? jest to najlepszy okres w historii KS Bochnia, kiedy to na sze??, jak dot?d zorganizowanych turniejów, trzykrotnie stawali?my na najwy?szym stopniu podium, a raz zadowoli? musieli?my si? drugim miejscem.. Historyczny jest tak?e pierwszy nasz sukces na ziemi gorlickiej w dziewi?tnastoletniej tradycji zmaga? s?dziów pi?karskich. Dodatkowym smaczkiem triumfu KS Bochnia uzna? nale?y fakt, i? turniej ten jest niezwykle presti?owy, a zwyci?zca w gronie s?dziowskim uznawany jest za niepisanego mistrza ma?opolski!

 Dziennikarskim zwyczajem pozostaje zasada, ?e zwyci?skiej dru?yny si? nie s?dzi. Ogl?daj?c gr? boche?skiej ekipy nale?a?oby nie skorzysta? z tej tezy gloryfikuj?c w ten sposób osi?gni?ty sukces. Nie mniej ?wiadomy naszej kiepskiej postawy winny czuje si? napisa?, cho? kilka s?ów o zmaganiach w fazie grupowej.

 Do pierwszego meczu przyst?pili?my z marszu, po pokonaniu blisko 100 kilometrów, nieco spó?nieni i os?abieni brakiem dwóch podstawowych zawodników, stan?li?my naprzeciw gospodarzom turnieju. Dobrze zorganizowani w obronie gorliczanie nie dali sobie wepchn?? bramki i osi?gn?li satysfakcjonuj?cy ich bezbramkowy remis. W ka?dym kolejnym spotkaniu mieli?my spore problemy z ulokowaniem pi?ki w siatce rywali. Zdecydowanie gra si? nie klei?a, brakowa?o dok?adno?ci, a przede wszystkim skuteczno?ci. Wi?kszo?? dru?yn licz?c si? z potencja?em, którym dysponujemy nie decydowa?a si? na otwart? walk? w pojedynkach z nami, cz?sto kryj?c si? za podwójn? gard?. W tej sytuacji zdobywanie bramek okaza?o si? dla nas zadaniem niezwykle karko?omnym. Paradoksalnie tego dnia mogli?my jednak liczy? na przychylno?? opatrzno?ci, bez której najpewniej nie wyszliby?my nawet z grupy, o awansie do fina?u nie wspominaj?c- o czym za chwil?.

Zachowuj?c chronologiczno?? zdarze?- w drugim spotkaniu tego dnia zmierzyli?my si? z ekip? Tarnowian, którzy bardziej ni? na graniu w pi?k? skupili si? na zyskiwaniu cennego czasu, raz po raz opó?niaj?c wznowienie gry. To jednak na nic si? zda?o, a niemog?cych poradzi? sobie z dobrze broni?cym Krzykiem Kapust? boche?skich zawodników wyr?czy? jego wspó?partner pakuj?c pi?k? do w?asnej bramki. Kolejne wa?ne trzy punkty wyrwali?my w meczu z dru?yn? z D?bicy. Mimo, i? d?ugo przegrywali?my, uda?o nam si?, za spraw? Paw?a Zagaty prze?ama? impas w zdobywaniu goli, a zwyci?skie trafienie pad?o równo z syren? ko?cow?.

W ostatnich dwóch meczach potrzebowali?my zdoby? przynajmniej jeden punkt, by cieszy? si? z awansu. Zadanie wykonali?my z nawi?zk?, wygrywaj?c z Limanow? 3:1 po kolejnym niemrawym w naszym wykonaniu spotkaniu. Trafienia zaliczyli – dwukrotnie Kuba Kupiec i niezawodny Zagata. Pojedynek ze S?owakami z Bardejowa by? ju? dla nas bez znaczenia, jednak kube? zimnej wody w postaci pora?ki 2:0 by? nam bardzo potrzebny w kontek?cie batalii o fina?.

BOCHNIA- GORLICE 0:0

BOCHNIA- TARNÓW 1:0 ( samobójcza)

BOCHNIA- D?BICA 2:1 ( Zagata x2)

BOCHNIA- LIMANOWA 3:1 ( Kupiec x2, Zagata)

BOCHNIA- BARDEJOW 0:2

 

Do pó?fina?u przyst?pili?my niezwykle zdeterminowani, ale przede wszystkim chcieli?my w ko?cu zagra? mecz na swoim dobrym poziomie. Poniek?d nam si? to uda?o. Z silnym rywalem z Krosna zaprezentowali?my atrakcyjn? gr?, tak? do jakiej w tym roku zd??yli?my ju? przyzwyczai?. Nie ustrzegli?my si? jednak b??dów i pomimo dwukrotnie obejmowanego prowadzenia, nie byli?my w stanie dowie? korzystnego rezultatu do ko?ca spotkania. Niefrasobliwo?? kosztowa?a nas sporo nerwów w serii rzutów karnych. Na szcz??cie kolejny raz tego dnia da?a osobie zna? opatrzno?? wyci?gaj?c nas ze sporych tarapatów. Pierwszy strza? Tomka Kubika by? skuteczny, lecz ju? pozosta?e dwa Micha?a Cierniaka i Paw?a Zagaty nie znalaz?y drogi do bramki. Rywale nie wytrzymali jednak presji i z trzech wykonywanych „szóstek” potrafili trafi? tylko jedn?, w czym du?y udzia? mia? Maniek Stec oraz…poprzeczka bramki. Ostatecznie po kolejnych dwóch seriach uda?o nam si? zwyci??y? 3:2 dzi?ki udanej interwencji naszego bramkarza. W drugim pó?finale Brzesko pewnie ogra?o D?bice 3:0.

 Do tego, ?e mecze derbowe pomi?dzy Bochni?, a Brzeskiem s? bardzo emocjonuj?ce zd??yli?my si? przyzwyczai?. I tym razem pojedynek nie zawiód? ?mia?o zas?uguj?c na miano meczu turnieju. Du?o walki, bardzo dobra gra z obu stron i ci?g?a wymiana ciosów. Obu dru?ynom ci??ko by?o jednak stworzy? sobie klarowne sytuacje do zdobycia bramki i wydawa?o si?, ?e znów przyjdzie nam wykonywa? rzuty karne. Niezawodny w takich przypadkach, nie pierwszy raz z reszt?, okaza? si? Tomek Kubik. Po przej?ciu pi?ki i szybkiej kontrze odda? strza? ze szpica nie daj?c szans bramkarzowi rywali. Cofni?ci do obrony staramy si? utrzyma? korzystny rezultat. Niestety po ?ci?gni?ciu golkipera i wprowadzeniu pi?tego zawodnika w pole, Brzesko zamyka nas w hokejowym zamku i chwile potem wyrównuje za spraw? Dominika Hebdy. Karne wisz? w powietrzu.. Nic bardziej mylnego, opatrzno?? nie zapomnia?a o nas tak?e w finale i na minut? przed ko?cem otrzymujemy prezent po b??dzie bramkarza z Brzeska. Do rzutu wolnego po?redniego podchodzi Tomek Kubik i obijaj?c mur ponownie wyprowadza nas na prowadzenie! Kilkana?cie sekund pó?niej do pustej bramki trafia jeszcze Pawe? Zagata piecz?tuj?c zwyci?stwo boche?skiej ekipy!

 BOCHNIA- KROSNO 2:2 ( Kubik, Zagata)

 BOCHNIA- BRZESKO 3:1 ( Kubik x2, Zagata)

 

 Bardzo du?y sukces oraz ?wietne podsumowanie mijaj?cego sezonu halowych turniejów dru?yn s?dziowskich. Przed nami jeszcze tylko w najbli?sz? sobot?, organizowany przez KS Nowy Targ turniej oldbojów. Miejmy nadzieje, ?e i tym razem boche?ska dru?yna oka?e si? najlepsza.

 

SK?AD KS BOCHNIA:

1. MARIUSZ STEC

2. PAWE? STEC

3. MARIUSZ KRUPA

4. MICHA? CIERNIAK

5. ?UKASZ KOKOSZKA

6. PAWE? ZAGATA

7. JAKUB KUPIEC

8. TOMASZ KUBIK

Osoba funkcyjna MARCIN CZEKOTOWSKI

 
dodał: mariusz
|  
 
 
Adres Podokręgu
ul. Sądecka 9
32-700 Bochnia
tel. 507 925 212
 
Nr konta
63 1240 5208 1111
0010 7406 2798
MZPN PPN w Bochni
 
Facebook
 
Kalendarz
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1
 
ˆ 2012 Podokręg Bochnia Wszelkie prawa zastrzeżone.