.: Na imieniny do: Małgorzaty, Marty i Nikifora .: Użytkowników online: 2
 
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Menu główne
Strona Główna
Galeria
 
Komisja Sędziowska
Zarząd
Sędziowie
Obsada
Regulaminy
Komunikaty
Statystyki
 
Mat. Szkoleniowe
Przepisy gry
Testy
Kontrowersje
 
Inne
Download
Katalog stron
Kontakt
 
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
 
 
  Komunikat - 2013-03-16 10:30:18
Dotar?a do nas informacja, ?e Zarz?d PZPN uchyli? swoj? wcze?niejsz? uchwa?? odno?nie darmowego wst?pu dla s?dziów pi?karskich na zawody rozgrywane pod egid? PZPN, wojewódzkich ZPN oraz okr?gowych ZPN.

Uchwa?a nr II/79 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarz?du Polskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej w sprawie uchylenia Uchwa?y nr IV/27 z dnia 4 lipca 2000 roku Zarz?du PZPN w sprawie wolnego wst?pu na zawody pi?ki no?nej organizowane przez PZPN i struktury terenowe Zwi?zku
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia si?, co nast?puje:
I.Niniejszym uchyla si? tre?? Uchwa?y nr IV/27 z dnia 4 lipca 2000 roku Zarz?du PZPN w sprawie wolnego wst?pu na zawody pi?ki no?nej organizowane przez PZPN i struktury terenowe Zwi?zku.
II. Niniejsza Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem podj?cia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia S?dziów :

Jako Stowarzyszenie S?dziów chcemy zareagowa? na tak? decyzj? w?adz! Wyda? jakie? o?wiadczenie, list protestacyjny? Naszym zdaniem jest to niezmiernie krzywdz?ca Nasze ?rodowisko decyzja. B?dzie ona mia?a bardzo negatywny wp?yw na proces szkolenia. Chcemy powo?a? si? na oficjalne dokumenty wydane przez PZPN. Na przyk?ad w "Zasadach naboru kandydatów na s?dziów" w harmonogramie kursu znajdziemy punkt

24.
Zaj?cia seminaryjne na zawodach pi?ki no?nej – praktyczna obserwacja zawodów.
Dzie? 14

180 minut

Czyli mamy wymaga? od kandydatów, ?eby wykupili bilet na mecz w ramach kursu?

Ponadto jedno z za?o?e? Programu talentów i mentorów PZPN (który jest wspó?finansowany przez UEFA) legnie w gruzach. W dokumencie "Prawa i obowi?zki mentora w programie mentorskim" czytamy:

4. Wspólna obserwacja zawodów prowadzonych przez innego s?dziego (najlepiej z grupy mentorskiej) ze zwróceniem uwagi na pozytywne i negatywne strony prowadzenia zawodów

Czy mamy teraz od mentora i s?dziego wymaga? ponoszenia dodatkowych kosztów, którzy chc? si? doszkala? i rozwija?? Cz?stokro? oni sami du?o dok?adaj? do tego "interesu" jad?c gdzie? dalej w celu obserwacji meczu wy?szej klasy lub lepszego s?dziego.

W poniedzia?ek o 16:30 spotka si? w tej sprawie zarz?d naszego Stowarzyszenia. Je?eli macie jakie? pomys?y i propozycje, w jaki sposób powinni?my si? w tej sprawie zachowa? (jak zareagowa?) b?d? zobowi?zany za pomoc.

Pozdrawiam
Andrzej Brzezi?ski
dodał: mariusz
|  
 
 
Adres Podokręgu
ul. Sądecka 9
32-700 Bochnia
tel. 507 925 212
 
Nr konta
63 1240 5208 1111
0010 7406 2798
MZPN PPN w Bochni
 
Facebook
 
Kalendarz
Luty
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
 
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 2
 
ˆ 2012 Podokręg Bochnia Wszelkie prawa zastrzeżone.