.: Na imieniny do: Mascelego, Walerii i Włodzimierza .: Użytkowników online: 1
 
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Menu główne
Strona Główna
Galeria
 
Komisja Sędziowska
Zarząd
Sędziowie
Obsada
Regulaminy
Komunikaty
Statystyki
 
Mat. Szkoleniowe
Przepisy gry
Testy
Kontrowersje
 
Inne
Download
Katalog stron
Kontakt
 
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
 
 
  Okólnik nr 1362 - 2013-08-09 18:18:06
W rozwini?ciu newsa przedstawiamy najnowsze zmiany w przepisach gry w pi?k? no?n?.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Komunikat - 2013-08-02 16:08:17
S?dziowie, którzy podawali dane do systemu extranet, a nie otrzymali jeszcze loginu i has?a na poczt? proszeni s? o natychmiastowy kontakt z kol. Januszem Czaja.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Licencje - 2013-07-29 17:22:04
W zwi?zku ze zbli?aj?cym si? rozpocz?ciem nowego sezonu prosimy o jak najszybsze wp?acenie nale?no?ci za licencje s?dziowskie.
S?dziowie, którzy ich nie zap?ac? nie b?d? uwzgl?dniani w obsadzie do czasu ich uiszczenia.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Komunikat - 2013-07-08 16:36:33
W ?rod? 10 lipca up?ywa termin nadsy?ania delegacji, które maj? by? wyp?acone przez TOZPN.
Po up?ywie tego terminu delegacje nie b?d? wyp?acone.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Egzaminy na"pi?tk?"! - 2013-07-02 17:03:14
W miniony weekend w Tarnowie odby? si? egzamin dla s?dziów klasy Okr?gowej i klasy A oraz kandydatów. W tym samym czasie w Spale mia?a miejsce kursokonferencja dla s?dziów Ekstraklasy i 1. Ligi Futsalu.
dodał: trycha
więcej | |  
 
  Egzamin s?dziów futsalu - 2013-06-02 20:50:13
W zwi?zku z problemami zwi?zanymi z wys?aniem wiadomo?ci e-mail prosz? o kontakt uczestników kursu, którzy nie dostali testu egzaminacyjnego

mariusz3105@wp.pl
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Plenarka - 2013-05-13 11:26:48
14.05. (wtorek) o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 4 odb?dzie si? zebranie plenarno-szkoleniowe.
Przedstawione zostan? sprawy organizacyjne oraz przeprowadzone b?dzie szkolenie, które poprowadzi Przewodnicz?cy Komisji Szkoleniowej KS MZPN - Robert Marciniak' który nie móg? by? obecny na ostatniej plenarce.

Obecno?? obowi?zkowa.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Kurs s?dziego Futsalu - 2013-04-14 14:56:20
Ustalono szczegó?y kursu s?dziów futsalu, który odb?dzie si? 3 maja na Hali Widowiskowo-Sportowej w Bochni przy ulicy Poniatowskiego 32 ( naprzeciw dworca PKP ). Kurs rozpocznie si? o godzinie 11.00 o potrwa ok. 6 godz - 3 godz. teorii i 3 godz. zaj?? praktycznych.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Plenarka - 2013-04-03 12:59:55
09.04. (wtorek) o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 4 odb?dzie si? zebranie plenarno-szkoleniowe.
Przedstawione zostan? sprawy organizacyjne oraz przeprowadzone b?dzie szkolenie, które poprowadzi Przewodnicz?cy Komisji Szkoleniowej KS MZPN - Robert Marciniak.

Obecno?? obowi?zkowa.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Egzamin - 2013-03-27 16:48:44
12 kwietnia ( pi?tek ) o godz. 17.30 na obiekcie MOSiR Bochnia odb?dzie si? egzamin teoretyczno-praktyczny s?dziów kl. B oraz egzamin ko?cowy uczestników kursu.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Kurs s?dziego Futsalu - 2013-03-26 15:19:03
W dniu 3 maja 2013 r. ( pi?tek ) w Bochni odb?dzie si? kurs podstawowy dla s?dziów futsalu. Zaj?cia poprowadzi przewodnicz?cy Zespo?u Futsalu KS PZPN pan Jacek Ligienza. 
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Gazeta "S?dzia" - 2013-03-24 15:10:42
Do pobrania gazeta "S?dzia" 1/2013 w wersji elektronicznej, która zosta?a zast?piona dotychczasow? w wersji "papierowej".
Do pobrania równie? na oficjalnej stronie PZPN.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Komunikat - 2013-03-16 10:30:18
Dotar?a do nas informacja, ?e Zarz?d PZPN uchyli? swoj? wcze?niejsz? uchwa?? odno?nie darmowego wst?pu dla s?dziów pi?karskich na zawody rozgrywane pod egid? PZPN, wojewódzkich ZPN oraz okr?gowych ZPN.

Uchwa?a nr II/79 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarz?du Polskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej w sprawie uchylenia Uchwa?y nr IV/27 z dnia 4 lipca 2000 roku Zarz?du PZPN w sprawie wolnego wst?pu na zawody pi?ki no?nej organizowane przez PZPN i struktury terenowe Zwi?zku


dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Zmiany w przepisach - 2013-03-15 20:39:06
Przedstawiamy najnowsze zmiany w przepisach - porównanie postanowie? PZPN wydania 2012/13 do 2010/11 - opracowane przez Micha? Górk?.

Zmiany w przepisach
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Ruszy? program talentów - 2013-03-15 12:17:08
Zarz?d Kolegium S?dziów MZPN na ostatnim zebraniu zaproponowa? now? inicjatyw?, która ma na celu szybszy rozwój i awanse s?dziów naszego zwi?zku.
Powo?ana zosta?a tzw. "kadra m?odzie?owa", której opiekunem zosta? by?y s?dzia oraz obserwator Ekstraklasy - Zbigniew Urba?czyk.
dodał: mariusz
więcej | |  
 

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [archiwum newsów | dodaj news]
 
Adres Podokręgu
ul. Sądecka 9
32-700 Bochnia
tel. 507 925 212
 
Nr konta
63 1240 5208 1111
0010 7406 2798
MZPN PPN w Bochni
 
Facebook
 
Kalendarz
Styczeń
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1
 
ˆ 2012 Podokręg Bochnia Wszelkie prawa zastrzeżone.