.: Na imieniny do: Joachima, Kiry i Maurycego .: Użytkowników online: 1
 
      Nie masz jeszcze konta? Możesz !
 

Menu główne
Strona Główna
Galeria
 
Komisja Sędziowska
Zarząd
Sędziowie
Obsada
Regulaminy
Komunikaty
Statystyki
 
Mat. Szkoleniowe
Przepisy gry
Testy
Kontrowersje
 
Inne
Download
Katalog stron
Kontakt
 
Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!
 
 
  Komunikat - 2013-03-16 10:30:18
Dotar?a do nas informacja, ?e Zarz?d PZPN uchyli? swoj? wcze?niejsz? uchwa?? odno?nie darmowego wst?pu dla s?dziów pi?karskich na zawody rozgrywane pod egid? PZPN, wojewódzkich ZPN oraz okr?gowych ZPN.

Uchwa?a nr II/79 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarz?du Polskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej w sprawie uchylenia Uchwa?y nr IV/27 z dnia 4 lipca 2000 roku Zarz?du PZPN w sprawie wolnego wst?pu na zawody pi?ki no?nej organizowane przez PZPN i struktury terenowe Zwi?zku


dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Zmiany w przepisach - 2013-03-15 20:39:06
Przedstawiamy najnowsze zmiany w przepisach - porównanie postanowie? PZPN wydania 2012/13 do 2010/11 - opracowane przez Micha? Górk?.

Zmiany w przepisach
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Ruszy? program talentów - 2013-03-15 12:17:08
Zarz?d Kolegium S?dziów MZPN na ostatnim zebraniu zaproponowa? now? inicjatyw?, która ma na celu szybszy rozwój i awanse s?dziów naszego zwi?zku.
Powo?ana zosta?a tzw. "kadra m?odzie?owa", której opiekunem zosta? by?y s?dzia oraz obserwator Ekstraklasy - Zbigniew Urba?czyk.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Ostatnie miejsce w Niedzicy - 2013-02-23 21:13:54
Niestety nie popisali si? nasi "s?dziowie - seniorzy" zajmuj?c w ostatnim turnieju tej zimy zorganizowanym przez kolegów z Kolegium S?dziów Podhala?skiego PPN ostatnie - 10 miejsce.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Plenarka - 2013-02-21 20:40:23
12.03. (wtorek) o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 4 odb?dzie si? zebranie plenarno-szkoleniowe.
Przedstawione zostan? sprawy organizacyjne oraz plan szkolenia na rok 2013.

Obecno?? obowi?zkowa.

dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Turniej w Niedzicy - 2013-02-21 15:29:43
Ju? w najbli?sz? sobot? odb?dzie si? Halowy Turniej S?dziów organizowany przez Kolegium S?dziów Podhala?skiego PPN.
W odró?nieniu od pozosta?ych lat w tym roku w turnieju uczestniczy? b?d? oldboje.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  BOCHNIA RZ?DZI W MA?OPOLSCE! - 2013-02-20 20:40:21
W XIX Mi?dzynarodowym Turnieju Dru?yn S?dziowskich w Gorlicach nasi arbitrzy udokumentowali swoj? dominacj? tej zimy w zmaganiach halowej odmiany pi?ki no?nej wygrywaj?c najbardziej presti?owy turniej.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  II miejsce w Libi??u - 2013-02-02 20:27:57
Dru?yna naszej komisji zaj??a 2 miejsce w II Turnieju Halowej Pi?ki No?nej Dru?yn S?dziowskich o Puchar Prezesa Podokr?gu Chrzanów rozegranego 02.02.2013r. w hali w Libi??u.  
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Film z fina?u - 2013-01-31 10:55:21
W rozwini?ciu newsa przedstawiamy film z fina?owego meczu turnieju pomi?dzy Brzeskiem i Bochni?.

?ród?o : www.sportomaks.pl
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Szkolenie - 2013-01-25 15:01:21
W dniu 17.02.2013 r. w Sali OHP przy ul. Mo?cickiego odb?dzie si? Plenarne Szkolenie S?dziów i Obserwatorów KS TOZPN.
Obecno?? Obowi?zkowa na Szkoleniu obejmuje S?dziów kl. A, OKR oraz klas wy?szych jak równie? Obserwatorów.
Obowi?zkowo w szkoleniu maj? bra? udzia? S?dziowie obj?ci programem Mentorskim szczególnie S?dziowie kl. B
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Turniej w Krakowie - 2013-01-23 19:34:27
Na ?wier?finale zako?czy?a si? przygoda naszej dru?yny, która w bardzo eksperymentalnym sk?adzie uda?a si? na XI Halowy Turniej Dru?yn S?dziowskich w Krakowie.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Nowe forum - 2013-01-23 19:10:01
Zapraszamy na nowo utworzone forum na naszej stronie. Liczymy na wielu u?ytkowników i owocne rozmowy. Nied?ugo wobec dzia?aj?cego forum zlikwidowane zostanie dodawanie komentarzy do newsów.
Tutaj równie? b?dziemy dyskutowa? o bie??cych sprawach naszej komisji.
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Zwyci?stwo gospodarzy - 2013-01-13 17:33:13
W minion? sobot? w Hali Widowiskowo Sportowej w Bochni mia? miejsce turniej s?dziów w halowej pi?ce no?nej. W rywalizacji udzia? wzi??o 11 zespo?ów reprezentuj?cych swoje podokr?gi pi?karskie (na 15 mo?liwych). Gospodarze imprezy okazali si? bardzo niego?cinni i wygrali wielki fina? w rzutach karnych pokonuj?c w nim KS Brzesko. Trzecie miejsce przypad?o KS Nowy S?cz.

?ród?o :  www.sportomaks.pl
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Kurs s?dziowski - 2012-12-19 19:35:56
Komisja S?dziowska Podokr?gu Pi?ki No?nej w Bochni og?asza nabór kandydatów na s?dziów pi?ki no?nej.
Planowany termin rozpocz?cia kursu to miesi?c stycze? 2013 roku. Ch?tnych kandydatów prosimy o pisemne zg?oszenia do biura Podokr?gu lub drog? mailow?. 
dodał: mariusz
więcej | |  
 
  Turniej - 2012-12-19 17:56:13
12 stycznia 2013 roku odb?dzie si? VII Halowy Turniej Pi?ki No?nej S?dziów o Puchar Burmistrza Miasta  Bochni. Turniej ten jest wyj?tkowy pod wieloma wzgl?dami i to nie tylko dlatego, ?e w ten dzie? spotykaj? si? s?dziowie z ca?ej Ma?opolski.
dodał: mariusz
więcej | |  
 

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [archiwum newsów | dodaj news]
 
Adres Podokręgu
ul. Sądecka 9
32-700 Bochnia
tel. 507 925 212
 
Nr konta
63 1240 5208 1111
0010 7406 2798
MZPN PPN w Bochni
 
Facebook
 
Kalendarz
Marzec
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1
 
ˆ 2012 Podokręg Bochnia Wszelkie prawa zastrzeżone.